Skip links

AB Yeni Enerji Etiketi Uygulaması 1 Mart 2021

Yeni Regülasyon

Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemesinde belirtildiği üzere 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla müşteriye satış özelliği olan tüm ticari soğutucuların üzerinde AB enerji sınıflandırması etiketi ile Avrupa Birliği ülkelerine girişine izin verilecektir. Yeni enerji etiketi regülasyonu enerji verimliliği daha yüksek ürünlerin çoğalmasını amaçlamaktadır.

Yeni Enerji Etiket

Direk satış fonksiyonlu ticari soğutma ürünleri için yeni düzenleme ile zorunlu etiket uygulaması başlamıştır. Bu etiketlerin beyanı Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan üreticileri ve Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan alıcıları kapsamaktadır.

Enerji Sınıfı

Ürünün elektrik sarfiyatını belirten “A” ve “G” aralığında bir renk harfi verilmektedir. Enerji tasarufu endeksi (Energy Efficiency Index EEI) baz alınarak soğutma reyonunun, dolabının etiketi oluşmaktadır. Enerji tasarufu endeksi (Energy Efficiency Index EEI) soğutucu reyonun ya da dolabın cinsine ve iç hacmine bağlı olarak yıllık enerji sarfiyatının göstergesidir.

Avrupa Veri Tabanı

Ürünün etiketi, QR-Kodu ile erişilebilen yeni AB ürün Veri Tabanı olan EPREL (European Product Database for Energy Labelling – EPREL) sistemine kayıt edilecektir. Veri tabanı etiketlenmiş tüm ürünler için tüketiciler ve alıcılara ek bilgi sağlayacaktır.

Bu regülasyonlar 6.3 TWh enerji tasarufu hedeflemektedir. Yani Estonya’nın 2014 yılındaki yıllık enerji harcamasının 70%’ine denk gelmektedir. Yeni regülasyonun 2030 için enerji tasarufu hedefi ise 15.6 TWh’dir.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.